XXste eeuw

Antwerpen in de 20ste eeuw : van Belle Epoque tot Golden Sixties
Vormgeving: Snor, Schriekbos 100, 2980 Zoersel
Drukker: Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 NazarethUitgave: Petraco-PANDORA, Bredabaan 61, 2930 Brasschaat c SABAM, België, 2008/SOFAMc PANDORA/De auteursISBN 978-90-5325-284-0Wett. depot 2008/5890/2(211)

 

Deze publicatie is verschenen op 8 januari 2008. De publicatie werd voor het publiek gepresenteerd op donderdag 17 januari 2008 om 19 u. in het Felixarchief, Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen,in de aanwezigheid van schepenen Philip Heylen en Marc Van Peel.
Sprekers waren:dr. G. Asaert, erevoorzitter van het Genootschap, (klik hier voor zijn toespraak)
I. Schoups, stadsarchivaris,
Prof. dr. H. Van Goethem (Univ. Antwerpen), voorzitter van de archiefraad, en mede-auteur
D. Van Mechelen, vice minister-president van de Vlaamse Regering en historicus

Inhoud

Inleiding (voorzitter)
Inhoudstafel (redactie)
1. Het economische en sociale leven in een havenstad

1. Inleiding: paradigma van de havenstad (dr. R. Loyen)
2. Evolutie (Belgische) economie (prof. dr. E. Buyst)
3. Demografie en werkgelegenheid (dr. R. Loyen)
4. De havenarbeider (dr. S. Vanfraechem)
5. Haven (Infrastructuur, scheepsbewegingen, goederenstromen) (dr. R. Loyen)
6. Goederenbehandelaars. Meegroeien met de haven (prof. dr. G. Devos)
7. Nijverheid (lic. B. Sas)
8. De financiële sector (prof. dr. H. De Smedt)
9. "Elke Jood in Antwerpen werkt in de diamant en heeft een sjtreimel op zijn hoofd". Clichés over Joden in Antwerpen in verklarend historisch perspectief (dr. V. Vanden Daelen)
2. De politieke ontwikkelingen (dr. O. Boehme)
3. Antwerpen tijdens de twee wereldoorlogen (dr. F. Seberechts)
4. Onderwijs

1. Redactionele inleiding (lic. I. Derycke)
2. Vrij onderwijs (prof. dr. M. D'hoker)
3. Stedelijk onderwijs (prof. em. H. Van daele)
4. Rijksonderwijs (lic. P. Morren)
5. Provinciaal onderwijs (lic. K. Haemers)
6. De lange weg naar een universiteit in Antwerpen (prof. em. P. Lenders met aanvullingen door prof. dr. H. Van Goethem)
5. Architectuur, stedenbouw en verkeer
1. Inleiding (prof. dr. ir. arch. P. Lombaerde)
2. Stedenbouw en verkeer (prof. dr. ir. arch. P. Lombaerde)
3. Architectuur (lic. E. Spitaels)
4. Restauratie (dr. R. Tijs)
6. Kunst, cultuur en ontspanning
1. Redactionele inleiding (lic. I. Derycke)
2. Literair leven (lic. J. Vanhecke, lic. M. Somers)
3. Beeldhouwkunst, schilderkunst, grafiek (lic. H. Todts)
4. Muziekleven (lic. H. Baeck-Schilders en dr. E. Baeck)
5. Film (lic. M. Apers)
Bibliografie (redactie)
Register (redactie
)