Bibliografie Pandemies

Referenties bij het kroniekstuk van Vincent Van Roy: De geschiedenis herhaalt zich? Omgaan met infectieziekten en epidemieën doorheen het Antwerpse verleden en heden

 

Liber Memorialis: 350 jaar Collegium Medicum Antverpiense – 25 jaar geneeskundige dagen van Antwerpen, uitgave van de Koninklijke Geneeskundige Kring van Antwerpen, Brussel, 1970.
Aernouts, R. (e.a. edit.), Het St.-Elisabethziekenhuis te Antwerpen.  750 jaar Gasthuis op ’t Elzenveld 1238-1988, Brussel, 1988.
Allegaert, P., Basyn, J-M., Buyle, M. (e.a. edit.), Architectuur van Belgische hospitalen, Publicatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Afdeling Monumenten & Lanschappen, Brussel, 2004.
De Schrijver, K., Cholera in Antwerpen in de negentiende eeuw, in: Vlaams Infectieziektebulletin, uitgave door het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse Overheid, 2006, n° 2, p. 6-8. 
Hendrickx, L., Onderschat en onbeantwoord. De publieke perceptie van de Spaanse griep in de Belgische context (1918-1930), onuitgegeven masterscriptie: promotor Marnix Beyen, Universiteit Antwerpen: Departement Geschiedenis, academiejaar 2016-2017.  
Spinney, L., De Spaanse Griep: hoe de epidemie van 1918 de wereld veranderde, Amsterdam, 2018.     
Van Schevensteen, A.F.C., Over pestepidemieën te Antwerpen in vroeger tijden, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1932, p. 1055-1092.  
Van Roy, V., Ziekenhuizen in de Lage Landen tijdens de Nieuwe Tijd.  Herbestemming, uitbreiding en beginnende ‘specialisatie’, in: Geschiedenis der Geneeskunde, 13 (2009), n° 1 [Publicatie ter gelegenheid van het symposium en de tentoonstelling bij het 125-jarig bestaan van het Stuivenbergziekenhuis te Antwerpen, 25 april 2009], p. 20-31. 
Verhelst, D., Arm in Antwerpen.  Geschiedenis van de armenzorg en de sociale politiek te Antwerpen, Uitgave door het OCMW Antwerpen, Antwerpen, 1993. 
Vermeersch, J., 1349. Hoe de Zwarte Dood Vlaanderen en Europa veranderde, Antwerpen, 2019.