HistoriANT 2015


Inhoud van HistoriANT 2015

Gewone artikels
Piet Lombaerde: Voorwoord
Marc Hendrickx: Aspecten van het vroeg zestiende-eeuw stadsbeeld van Antwerpen: het belang van het volgelvluchtplan uit 1524-1528
Danielle Maufort: Rubens' bisschop Ambrosius weigert keizer Theodosius de toegang tot de Dom van Milaan: nieuwe hypotheses: iconografische analyse leidt tot de onthulling van de opdrachtgever en andere bijzonderheden
Lindsay Simons: 'Wie chaos beschrijft, stelt zaken op orde': het uitbouwen van een stedelijk archief te Antwerpen (1796-1894)
Charlotte Verhoeven: Alles voor een beter leven! De weerbaarheid van transmigranten ten aanzien van misdadigers in Antwerpen
Jan De Graeve: De meridiaan van Antwerpen

Kronieken
Hans Cools, Michael Limberger, Ilja Van Damme en Griet Vermeersch: Historisch onderzoek over Antwerpen aan de geschiedenisafdelingen van de Vlaamse universiteiten
Inge Schoups: Regelgeving voor het raadplegen van archieven: wat is er voor de archiefbezoeker gewijzigd?
Johan Veeckman (ed.): Onroerend erfgoedkroniek van de stad Antwerpen 2014
Iris Kockelbergh: Een stand van samenwerking van samenwerking door Antwerpse musea
Het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis in 2014