HistoriANT 2013


Inhoud van HistoriANT 2013

Gewone bijdragen:
A. Thys: Hunkering naar prestige, voorspoed en de eeuwige zaligheid. Besluitvorming rond offerprenten voor Antwerpse beroepsorganisaties (zestiende - negentiende eeuw)
E. Doesselaere: Op het verkeerde been gezet. Een onderzoek naar de context van de Insolvente Boedelskamer

Dossier Duitse en Joodse migratie, ingeleid door H. Greefs, met volgende bijdragen:
E. Baeck en Hedwige Baeck-Schilders: Victor Lynen (1834-1894), een Antwerpse tycoon van Duitse komaf
E. Van Rompuy: Levensloopanalyse van Duitse dienstmeisjes aangekomen in Antwerpen tussen 1866 en 1868. Klik hier voor de tabellen die behoren bij dit artikel.
L. Vloeberghs: Ezra, een hulporganisatie voor joodse transitmigranten. De werking van een joodse organisatie in Antwerpen tijdens het interbellum
D. Büchler: ‘Das Opfer kann seine Würde bewahren’. Het wedervaren van Duitse joodse vluchtelingen in Antwerpen na 1938.

Het Jaarboek eindigt met een reeks kronieken:
Kroniek Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis;
Historisch onderzoek over Antwerpen aan de Vlaamse universiteiten;
Archieven en bewaarbibliotheken;
Kroniek onroerend erfgoed en archeologie;
Kroniek van de musea.

 

Klik hier op de webpagina van uitgeverij Academia Press over HistoriANT 2013