HistoriANT

Overzicht

HistoriANT 2013
HistoriANT 2014
HistoriANT 2015
HistoriANT 2016
HistoriANT 2017
HistoriANT 2018
HistoriANT 2019
HistoriANT 2020

HistoriANT 2013-2015 werd uitgegeven bij Academia Press in Gent, in 2016 en 2017 bij Garant in Antwerpen en sedert 2018, ten gevolge van de overdracht van het fonds, is Gompel en Svacina te Oud-Turnhout de uitgever.

Visietekst

HistoriANT is een jaarboek dat wordt uitgegeven door het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis. De bedoeling van HistoriANT is om wetenschappelijke, maar vlot leesbare artikels over de rijke geschiedenis van de stad Antwerpen en haar omgeving te bundelen. Via het Jaarboek wil het Genootschap de Antwerpse geschiedenis in al haar facetten kenbaar maken aan een zo ruim mogelijk publiek en zowel historici als niet-historici laten kennismaken met de rijke geschiedenis van de Scheldestad. Het Genootschap biedt historici, archeologen, kunst- en literatuurhistorici, musicologen, volkskundigen, enz. in Antwerpen en daarbuiten via HistoriANT een forum aan om hun wetenschappelijke bevindingen betreffende de Antwerpse geschiedenis te publiceren.

De Antwerpse stedelijke regio zal steeds het uitgangspunt zijn om in aanmerking te komen voor een publicatie in HistoriANT. Een artikel kan bijvoorbeeld verbanden leggen tussen de kernstad en de rand of het omringende platteland, maar even goed tussen de Scheldestad en andere steden. Er kunnen Antwerpenaren aan bod komen die buiten Antwerpen een rol van betekenis gespeeld hebben in de geschiedenis, maar er kan in een artikel even goed gefocust worden op (handels)contacten tussen Antwerpen en andere steden of streken. Kortom, het begrip Antwerpen en de link met de stad kan en zal door de redactie van HistoriANT steeds ruim geïnterpreteerd worden. De redactie van HistoriANT heeft er bewust voor geopteerd om niet met themanummers te werken omdat dit het lopende onderzoek te veel naar de achtergrond zou kunnen duwen. Indien een geschikt onderwerp zich echter zou aandienen, kan de redactie er voor opteren om te werken rond een ‘dossier’, waarbij enkele artikels gebundeld kunnen worden, al dan niet voorzien van begeleidend commentaar of een korte inleiding van de redactie.

De artikels in HistoriANT kunnen in principe aangeboden worden door iedereen die de geschiedenis van Antwerpen bestudeert. Pas afgestudeerde masters in de geschiedenis aan de verschillende Vlaamse universiteiten, maar ook doctorandi en onderzoekers zullen door de redactieraad actief aangemoedigd worden om bijdragen te leveren. Elk ingeleverd artikel zal door twee redactieleden gelezen en beoordeeld worden. Hierbij zal er op toezien worden dat de artikels wetenschappelijk en methodologisch onderbouwd zijn en dat de auteurs vertrekken vanuit een originele vraagstelling. De redactieleden zullen de artikels inhoudelijk beoordelen, maar de auteur draagt steeds de volle verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn bijdrage. De auteurs worden uitgedaagd om de wetenschappelijke inhoud van de artikels in een vlotte en toegankelijke taal aan te leveren. Naast een inhoudelijke beoordeling zullen de redactieleden de ingezonden artikels eveneens beoordelen op taalgebruik en gehanteerde stijl en zullen zij er op toezien dat de auteursrichtlijnen gerespecteerd worden. Op deze manier zullen zij er voor zorgen dat HistoriAnt zich zeker een plaats weet te verwerven binnen het uitgebreide gamma aan historische vakliteratuur.