Publicaties

Nieuw: HistoriANT, jaarboek voor Antwerpse Geschiedenis

Vanaf 2013 start het Genootschap met de jaarlijkse uitgave van een tijdschrift, genaamd HistoriANT. In 2018 haalde deze publicatie het GPRC-label wat de wetenschappelijke degelijkheid ervan onderstreept. Meer gegevens over de presentatie van dit jaarboek met een publiekslezing vindt u in de agenda. Meer gegevens over de inhoud en de doelstellingen van dit jaarboek vindt u hier.


Eeuwboeken

Het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis komt ongeveer alle 10 à 15 jaar naar buiten met een wetenschappelijk werk waarin verschillende auteurs vernieuwende bijdragen leveren rond een eeuw Antwerps verleden. Tevens verschijnt hierin de lijst van de lezingen sedert de publicatie van het laatste eeuwboek. Het betreft de volgende 'eeuwboeken':
Antwerpen in de 16e eeuw / Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis. - Antwerpen : Mercurius, 1975. - 590 p.
Antwerpen in de 17de eeuw / Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis. - Antwerpen : s.n., 1989. - 526 p.
Antwerpen in de 18de eeuw : instellingen, economie, cultuur / Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis . - Antwerpen : De Sikkel, 1952. - 416 p.
Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de 19e eeuw : instellingen, economie, kultuur / Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis . - Antwerpen : Lloyd anversois, 1964. - 565 p.
Antwerpen in de 20ste eeuw : van Belle Epoque tot Golden Sixties / Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis . - Brasschaat : Petraco-Pandora, 2008. - 407 p.
Meer gegevens over dit laatste boek vindt u hier!