Organisatie

Bestuur  

Het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis is een v.z.w. en wordt geleid door een dagelijks bestuur dat bestaat uit vier personen zijnde: I. Schoups, voorzitter; J. Veeckman, ondervoorzitter; I. Derycke, secretaris; P. Pieters, penningmeester.  Het rekeningnummer is: IBAN: BE66 1030 3937 9543; BIC:  NICABEBB. In de raad van bestuur zetelen verder nog als raadslid: H. Baeck-Schilders,  L. Duerloo, D. Maufort en E. Spitaels. Erevoorzitter is G. Asaert.

Lidmaatschap

Je kan lid worden van de vereniging. Alle leden ontvangen het Jaarboek HistoriANT aan een verminderd bedrag, en worden dan uitgenodigd op alle activiteiten behalve de statutaire vergadering.
Het lidgeld bedraagt in 2018 25 EUR, te voldoen op rekeningnr.: IBAN: BE66 1030 3937 9543; BIC:  NICABEBB.
Losse exemplaren van HistoriANT kosten 27,5 EUR (vorige jaargangen) en 29 EUR (2016). HistoriANT kan steeds worden opgehaald tijdens of na de publiekslezing in oktober in het Felixarchief. Wie graag HistoriANT thuis ontvangt betaalt 5 euro verzendingskosten.
Je vindt hier onze wervingsfolder.

Je kan ook ‘werkend’ (of stemgerechtigd) lid worden mits:
- te beschikken over een universitair einddiploma (master);
- onderzoek over het verleden van Antwerpen of de onmiddellijke omgeving te hebben verricht;
- een lezing te hebben gegeven in het Genootschap of gepubliceerd te hebben in een werk uitgegeven onder de auspiciën van het Genootschap;
- en aanvaard te worden door een meerderheid van de aanwezige leden op de statutaire vergadering.