Onderzoek

Op deze pagina vindt u een alfabetisch overzicht van enkele van onze leden en van het onderzoek dat ze verrichten voorzover ze dit langs deze weg kenbaar willen maken:

Dr. Gustaaf Asaert, August Vermeylenlaan 19, bus 26, 2050 Antwerpen
Huizenonderzoek: Grote Markt; scheepsbouw en havenontwikkeling tijdens het ancien régime.
staf.asaert@belgacom.net

Lic. Hedwige Baeck-Schilders, Valkenlaan 45, 2900 Schoten
Het Antwerpse en Vlaamse muziekleven in de XIXe en XXste eeuw.
hedwige.baeck-schilders@skynet.be

Lic. Ivan Derycke, Van Montfortstraat 46, 2140 Borgerhout, tel.: 03/271.22.27
Huizenonderzoek: huizenblok Oude Koornmarkt-Hoogstraat-Reyndersstraat; straatkelders; inventarisatie Antwerpen rond 1450; geschiedenis van het bier in Antwerpen.
I.Derycke@skynet.be
Eigen webpagina

Dr. Ria Fabri, Belgiëlei 48, bus 13, 2018 Antwerpen
Historische, iconografische en typologische aspecten van 17de eeuwse Antwerpse cantoren
ria.fabri@belgacom.net

Prof. Dr. Ir. Arch. Piet Lombaerde, Belgiëlei 48, bus 13, 2018 Antwerpen
Geschiedenis van de stedenbouw, 16de - 20ste eeuw; geschiedenis van de vestingbouw en architectuurtheorie in de Zuidelijke Nederlanden
piet.lombaerde@skynet.be

Lic. Marc Hendrickx, Kipdorp 37/21, 2000 Antwerpen
Huizenonderzoek: huizenblok Reyndersstraat tot Vrijdagmarkt; omgeving Koolkaai-Gr. Kraaiwijk; inventarisatie Antwerpen rond 1450; houten gevels; huisnamen; zestiende eeuwse stadsplan
Eigen webpagina

Dr. Danielle Maufort
Eigen website: http://www.daniellemaufort.com