Het aangename buitenleven in het Leikwartier ca. 1550-1585

Jan Muylle
3 maart 2020

 

De spreker overloopt de belangrijkste grote domeinen in het door Gilbert Van Schoonbeke opgerichte Leikwartier. Het valt daarbij op dat het vooral de medevennoten van GVS waren die deze eigendommen verwierven en bewoonden. Daarbij werden allerlei vermakelijkheden georganiseerd binnen een humanistische traditie en in dit netwerk circuleerden schilderijen van o.a. Pieter Bruegel. Meer in het nummer van HistoriANT 2020. (I.D.)