Tegenstrijdige straatgebruiken in de heerlijkheid het Kiel tijdens de achttiende eeuw

Ingrid Schepers
7 mei 2019

 

Tegenstrijdige straatgebruiken in de heerlijkheid het Kiel tijdens de achttiende eeuw: de beginnende transformatie van de weg als commons naar publieke ruimte

Met het oog op een verhoogde connectiviteit tussen de Zuidelijke Nederlandse steden werd tijdens de eeuw van de Verlichting een netwerk van steenwegen aangelegd. Als Antwerpse stadsbuitenij ontsnapte ook het Kiel hier niet aan: tijdens de jaren 1763-1765 gingen de steenwegen naar Hoboken en naar Boom intrinsiek deel uitmaken van het Kielse stratenplan. In deze lezing wordt dieper ingegaan hoe deze nieuwe verkeersinfrastructuur het gewoonterechtelijk stratenbeheer van de middeleeuwen en de nieuwe tijd beïnvloedde. Speciale aandacht wordt hierbij besteed aan het krachtenveld afspelend tegen een achtergrond van voortschrijdende staatsvorming tussen het nationaal landsbestuur enerzijds en de inwoners van het Kiel anderzijds, die beiden een verschillende functionaliteit van de straat vooropstelden.


Deze lezing vormt de basis van de bijdrage van de spreekster in HistoriANT 2019