2017

  1. Van putwater tot kraantjeswater
  2. De kartuizers van Den Bosch en hun doorstart in Antwerpen 1466-1659
  3. Museum in fortezza: de Antwerpse citadel opgegraven
  4. Intrigeeren dat het een pleizier is: Domien Sleeckx als katalysator in de verhouding tussen Hendrik Conscience en Pieter Frans van Kerckhoven