Kleine meisjes in een grote stad. Het dienstbodeschap en de partnerkeuze van polderdochters in het negentiende-eeuwse Antwerpen

3 mei 2016
Laurence Van Goethem

 

Deze lezing vormde de basis van het artikel van de spreekster met als titel: Dienen in de stad Antwerpen. De dienstfase en de partnerkeuze van polderdochters in de tweede helft van de negentiende eeuw, verschenen in HistoriANT 2016 (4), pp. 9-39.