Hoeverre staat het met de inventarieering?' De archivarissen en hun archiefpraktijk in het stadsarchief Antwerpen tussen 1895 en 1933

7 juni 2016
Christel Van Damme

 

Deze lezing vormde de basis van het gelijknamige artikel gepubliceerd in HistoriANT 2016 (4), pp. 41-79.