De Antwerpse familie Roose: een vergeten mecenas uit de zeventiende eeuw

Danielle Maufort
8 november 2016

 

Vanuit haar onderzoek naar de Antwerpse Schilder Petrus Thys (1624-1677), deken van de Sint-Lucasgilde in 1661-62, kwam de spreekster terecht bij het feit dat de familie Roose behoorlijk wat schilderijen van hem in bezit had. Dit moet ons niet verbazen want Thys kreeg opdrachten in de hoogste kringen, o.m. van de Oranjes. Vooral Pierre Roose (ca. 1584-1673), chef-president van de Zuidelijke Nederlanden, en zijn erfopvolger Pierre Ferdinand Roose (+1700), blijken volgens een omvangrijk archiefonderzoek, heel wat opdrachten gegeven te hebben aan kunstenaars, en vooral Peter Thys van wie niet minder dan 20 schilderijen in zijn omvangrijke boedel werden opgenomen. P.F. Roose was daarnaast ook een groot bibliofiel en verzamelde ook antieke voorwerpen. Daarnaast beschikte de familie Roose ook over een omvangrijk hof van plaisantie in Wommelgem met een kapel, alwaar zich een grote verzameling van wassen beelden bevond.
Spreekster toont aan dat Pierre Roose op een schilderij van een kunstkamer prominent aanwezig is naast de aartshertogen Albrecht en Isabella op basis van een aantal iconografische gegevens, wat de hoge rang van betrokkene in de verf zet.

 

I.D.