2016

Lezingen 2016

 

Kleine meisjes in een grote stad. Het dienstbodeschap en de partnerkeuze van polderdochters in het negentiende-eeuwse Antwerpen

Hoeverre staat het met de inventarieering? De archivarissen en hun archiefpraktijk in het stadsarchief Antwerpen tussen 1895 en 1933

De opvolgers van Abraham Verhoeven. Nieuwe gegevens over Zuid-Nederlandse kranten in de zeventiende eeuw