De Société de Symphonie d'Anvers (1880-1897) en de Wagnercultus in Antwerpen

3 november 2015
Hedwige Baeck-Schilders

 

Het bestuderen en repertoriëren van de talrijke concerten op de Wereldtentoonstelling 1885 in Antwerpen (een onderzoek dat we in 1995 publiceerden in Academiae Analecta, Koninklijke Academie van België) bracht ons op het spoor van de Société de Symphonie d'Anvers, een muziekvereniging waaraan in de Antwerpse historiografie nooit aandacht was besteed. Het bleek nochtans een muziekvereniging te zijn die, evenals de Société de Musique van Peter Benoit, teerde op de kapitaalkrachtige en muziekminnende Duitse kolonie. Uit archiefonderzoek (Stadsarchief en Letterenhuis) en het uitpluizen van eigentijdse kranten bleek dat de Société de Symphonie met haar symfonische concerten, grote muziekfeesten en liefdadigheidsconcerten, uitgevoerd door een eigen groot symfonisch orkest en met medewerking van beroemde operazangers, internationaal bekende virtuozen en jonge Belgische musici onder leiding van de Antwerpse koopman en scheepsmakelaar Emile Giani een niet te onderschatten rol heeft gespeeld in het Antwerpse muziekleven tijdens de laatste decennia van de negentiende eeuw. Naast composities uit het grote Duitse repertoire stonden ook werken van Franse, Italiaanse en Slavische componisten op het programma. Vooral met acht Wagnerconcerten en niet minder dan twee Belgische creaties en zes Antwerpse creaties van Wagnermuziek, is het belang van de Société de Symphonie d'Anvers voor het Wagnerisme in Vlaanderen en België overduidelijk.

Bibliografie: H. Baeck-Schilders, 'De Société de Symphonie (1880-1897) en de Wagnercultus in Antwerpen, in: Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap, jg. LXVIII (2014), pp. 121-152.