De parochieregisters in Antwerpen onder protestants bewind (1579-1585)

6 januari 2015
Marie Juliette Marinus

 

Spreekster wijst op het verschillende gebruik van de kerken tijdens deze periode. Met de religievrede van 12/06/1579 worden Sint Joris en Sint Andries toegewezen aan de protestanten. Dit had duidelijk invloed op het bijhouden van de parochieregisters die in beide kerken vrij snel stoppen.
Het verbod op de openbare uitoefening van de katholieke religie op 1 juli 1581 doet ook bij de drie andere kerken de registers stoppen, zij het gefaseerd. In de kathedraal worden blijkbaar wel namen genoteerd van dopelingen, zij het op gekopieerde lijsten tot 27/4/1584. Op 3 december 1585, na de reconciliatie, wordt er terug gedoopt in de kathedraal. Slechts een beperkt aantal dopelingen wordt gereconcilieerd en huwelijken afgesloten door een protestantse bedienaar geregulariseerd. Er is nog veel onderzoek nodig omdat er blijkbaar een veel minder radicale scheiding was in de hoofden van de gelovigen tussen de verschillende religies en het niet duidelijk is wie die registers dan heeft bijgewerkt en op basis van welke documenten. Vooral de figuur van kapelaan Mattheus Despomereaulx is met een waas van mysterie omgeven.

 

I.D.