2015

Lezingen 2015

 

  1. De parochieregisters in Antwerpen onder protestants bewind (1579-1585)
  2. Alles voor een beter leven: klachten van transmigranten in Antwerpen (1920-1930)
  3. Bijdragen tot de analyse van het vogelvluchtplan 1524-1528
  4. Waarom de Oostendse Compagnie zo lang bleef bestaan. Het verhaal van vastbesloten Zuid-Nederlandse ondernemers in achttiende-eeuws Antwerpen
  5. 'Architectuur moet bijdragen aan het menselijk geluk!’
  6. De Société de Symphonie d'Anvers (1880-1897) en de Wagnercultus in Antwerpen