Een hart voor de stad: monumentenzorg in Antwerpen onder Lode De Barsée (1950-1980)

4 maart 2014
Julie Verhelst

 

‘Een hart voor de stad’ vormt het resultaat van het onderzoek naar het Antwerpse monumentenbeleid na de Tweede Wereldoorlog, met een nadruk op de jaren vijftig tot en met zeventig. De kernfiguur binnen deze periode is architect Lode De Barsée (1914-1990), die vanuit zijn passie voor architectuurgeschiedenis, aan de oorsprong stond van een wetenschappelijk onderbouwde, lokale monumentenvisie. Zo werd hij in 1969 hoofd van het nieuw opgerichte stedelijk Bureau voor Monumentenzorg. Daarnaast zou ook bij de publieke opinie geleidelijk bewustwording optreden op het vlak van erfgoedzorg. Deze lezing brengt zo het verhaal van hoe een gepassioneerde erfgoedzorger zijn hart voor Antwerpen wist te delen met het stedelijk bestuur en de lokale bevolking, en wat de impact hiervan was op het Antwerpse stadsbeeld.

 

Deze lezing vondt zijn weerslag in een artikel in HistoriANT 2 (2014), pp. 167-202.