Het archeologisch onderzoek naar het oude stadhuis en het bouwblok Den Teerling

Tim Bellens
8 januari 2013

 

 

Aanleiding van het onderzoek van dit huizenblok was de heraanleg van de Suikerrui die deel gaat uitmaken van een groene wandelboulevard van de kaaien tot het centraal station. Men stootte al vrij snel op enkele restanten van het huizenblok 'Den Teerling' wat in 1907 is afgebroken en zich situeerde naast het huidige stadhuis. Dit blok ontstond in 1566 en bevond zich op de plaats van het oude stadhuis dat we tot dan iconografisch enkel kenden van een schilderij van Gielis Mostaert. Op basis van dit schilderij werd tijdens de Wereldtentoonstelling van 1894 een replica gemaakt binnen 'Oud België'. Voorganger van dit stadhuis dat in de zestiende eeuw bouwvallig was en een aaneenschakeling was van gebouwen met enkel op de hoek een representatieve toegang, was het broodhuis. Tijdens de werken konden slechts een drietal kelders van het huizenblok onderzocht worden. Men vond ook restanten van dichtgemetselde straatkelders en een kelder onder een kelder. Enkele muren van het oude stadhuis kwamen ook aan het licht, herkenbaar door de grote bakstenen verwant met de zgn. 'kloostermoppen'. Men vond ook verschillende vloeren boven elkaar. Er was ook wat Romeins materiaal. Uiteindelijk heeft men ervoor geopteerd om alles netjes terug op te vullen en dicht te gooien. Informatieborden zullen vertellen wat er geweest is en wat men gevonden heeft.

 

I.D.

Meer details over dit onderzoek vindt men onder andere in de 'Onroerend erfgoedkroniek van de Stad Antwerpen 2011-2012' in HistoriANT 2013.