De Da Vinci Code gekraakt? Beschouwingen over de ambachtstriptieken op de tentoonstelling Reünie

Marcel Gielis
5 maart 2013

Altaarstukken waren uitermate belangrijk in de religieuze beleving. Immers volgens de middeleeuwse theologie halen stralen vanuit de hostie bij een misviering overledenen uit het vagevuur en brengen hen naar de hemel. Ambachten, broederschappen, families, gebuurten investeerden dan ook stevig in altaren met de bedoeling om via regelmatige dodenmissen verwanten of vroegere leden te 'redden'.
Centraal staat het altaarstuk van de Visverkopers. In de tentoonstelling werd dit ondergebracht in het gedeelte over het leven van Christus omdat men ervan uitging dat het over de wonderbare visvangst ging. Deze is inderdaad te zien op de predella maar het centrale paneel gaat over iets heel anders, n.l. de verschijning van de verrezen Christus aan het meer van Tiberias. Petrus komt driemaal voor op het schilderij. Patroonheiligen van de visverkopers zijn Jacobus de Mindere en Filippus.
Spreker geeft ook een overzicht van de theologische discussie over de familie van Jezus en de gevolgen voor de iconografie.

 

I.D.