2012

  1. Robert Schumann en de internationale zangwedstrijd in Antwerpen in 1851
  2. Was Rubens ook een architect?
  3. Archiefvormer, bewaarplaats of constructie? Een onderzoek naar de context van de Antwerpse Insolvente Boedelskamer
  4. Victor Lynen, Antwerpse gastheer van Franz Liszt
  5. Kanunnik Floris Prims, Antwerpse stadsarchivaris buiten kader
  6. Antverpia fortificata mane saeculo XVI
  7. De gouden eeuw van Antwerpen of het belang van toeval in de geschiedenis 
  8. Home, sweet home?! Woonculturen in negentiende-eeuws Antwerpen (1880)