Met Jacob van Wesenbeke naar Spanje: een diplomatieke reis in een bewogen tijd (1562-1563)

Gustaaf Asaert
6 september 2011

Stadspensionaris Van Wesenbeke beschreef in een tot heden onbekend handschrift zijn zending in opdracht van de magistraat naar het hof te Madrid om te protesteren tegen de oprichting van een bisdom in de Scheldestad.
Het gezelschap bestond uit amman Godevaert Sterck, schepen Reynier van Ursel, de auteur en verder een tiental dienaren. De opdracht bestond er in verzet aan te tekenen tegen de oprichting van een bisdom, Er was angst ontstaan dat meteen ook de inquisitie naar Spaans model zou worden ingevoerd. De auteur beschrijft in dakboekvorm de reis doorheen het door godsdiensttwisten onrustige Frankrijk en verschaft nauwkeurige informatie over de audiënties bij Filips II, de koningin en don Carlos. Verder beschrijft het tal van anecdotische gebeurtenissen zoals stierengevechten een aardbeving, een Siamese tweeling, een ontmoetiong mùet met inheemse prinsen uit Tlaxcala in Nova Hispania in Centraal-Amerika. Ook de reizen in Spnaje (onder meer naar Segovia, Valladolid, Medina del Camp en Toledo) worden "toeristisch" beschreven.
De onderneming heeft geleid tot een opschorten van de installatie van een bisschop tegen de koninklijke wil in.  Dit was enige jaren voor het Wonderjaar niet zonder belang. Het heeft het verzet van andere steden versterkt. Het handschrift bewaard in het Felixarchief, Kerkelijke en caritatieve instellingen, bevestigt grosso modo de bevindingen van Robert Van Roosbroeck die in 1938 aan het verzet van Antwerpen tegen zijn bisschop een bijdrage heeft gewijd.