Van de beurs tot de singel: Antwerpse concertzalen vroeger en nu

Hedwige Baeck-Schilders
4 januari 2011

Spreekster geeft aan dat het concertleven in de negentiende eeuw gedragen werd door verenigingen, daar waar dit in de twintigste eeuw een overheidsinitiatief werd.
Uit de vele concertzalen die Antwerpen gekend heeft voor de beoefening van de klassieke muziek wordt ingegaan op de geschiedenis van de Beurs, in de achttiende eeuw bespeeld door de 'Société des concerts de la bourse d'Anvers', Het Sint-Jorishof van de Gilde van de Jonge Voetboog, eerst gebruikt door de 'Société Philharmonique' en later door de 'Sociéte royale d'Harmonie' en op de ontstaansgeschiedenis van De Singel die geëvolueerd is van concertzaal van het Koninklijk Muziekconservatorium naar een Kunstencentrum en Kunstencampus van het Artesis-Hogeschool.

Bibliografie

H. Baeck-Schilders, "Van de Beurs tot de Singel. Concertzalen vroeger en nu", in: Post Factum 3, Jaarboek van de Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, Provincie Antwerpen, 2011, pp. 9-52.