Leven in Hoboken 1650-1750

Sylvain Gabriel
2 februari 2010 

“Leven in Hoboken, 1650-1750” is een caleidoscopische synthese van het leven in deze randgemeente van Antwerpen, waarbij o.a. een overzicht wordt gegeven van de demografische en de politiek-institutioneleprocessen en ook het belang van groepen en coalities wordt aangetoond. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er zich toen zoal afspeelde in Hoboken, werd gebruik gemaakt van een breed pallet aan bronnen, zoals volkstellingen/zetboeken, notarisprotocollen, schepenbrieven, dorpsrekeningen, processen verbaal, het kerkarchief, rekeningen van den broeckmeester, het fonds Moretusburg uit het Archief Moretus, evenals stukken uit het archief d’Ursel.
Volgende onderwerpen werden behandeld:
1) De geografische ligging, het woongebied, de wijkvorming en de ontmoetingsplaatsen.
2) De institutionele organisatie.
3) De religie en haar organisatie.
4) De bevolking en gezinssamenstelling.
5) De rijken, de armen en de tussenlagen.
Deze onderwerpen behandelden uiteraard specifieke situtaties voor Hoboken. Bepaalde aspecten golden uiteraard ook voor andere (rand)gemeenten.

 

Uitgegeven artikelen over dit onderwerp:
S. Gabriël, Hoboken 1650-1750, in: Hobuechen 1135, jg. 21, nr. 1, 2006, p. 15-21.
S. Gabriël, Hoboken 1650-1750, Aflevering 2, (Oorlogslasten), in: Hobuechen 1135, jg. 21, nr. 2, 2006, p. 57-73.
S. Gabriël, Hoboken 1650-1750, Aflevering 3, Brave Kleine Gemeentenaren, in: Hobuechen 1135, jg. 21, nr. 3, 2006, p. 112-126.
S. Gabriël, Hoboken 1650-1750, Aflevering 4, Het Gezin-deel 1, in: Hobuechen 1135, jg. 21, nr. 4, 2006, p. 187-198.
S. Gabriël, Hoboken 1650-1750, Aflevering 5, Het Gezin-deel 2, in: Hobuechen 1135, jg. 22, nr. 1, 2007, p. 13-20.
S. Gabriël, Hoboken 1650-1750, Aflevering 6, Het Dorp, geografische ligging, in: Hobuechen 1135, jg. 23, nr. 1, 2008, p. 9-19.
S. Gabriël, Hoboken 1650-1750, Aflevering 7, Het Dorp, hoe zag het er uit?, in: Hobuechen 1135, jg. 23, nr. 2, 2008, p. 63-73.
S. Gabriël, Hoboken 1650-1750, Aflevering 8, Het Dorp, reconstructie, in: Hobuechen 1135, jg. 23, nr. 4, 2008, p. 150-163.
S. Gabriël, Hoboken 1650-1750, Aflevering 9, Bestrating Kapelstraat, in: Hobuechen 1135, jg. 24, nr. 3, 2009, p. 112-122.