Architect Eduard Van Steenbergen en het Garden Suburb Concept van de Unitas-tuinwijk: zijn sociale en urbane (re-)interpretaties van een Engelse theorie, toegepast op de de specifieke suburbane context van Deurne

Pieter Brosens
2 maart 2010

Spreker behandelt achtereenvolgens:
1° Het Engelse concept van de Garden City van Howard, Unwin en Parker
2° De Belgische invulling in het kader van de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog met belangrijke figuren als Raphael Verwighen en Louis  Van der  Swaelmen. Hierbij is er ook een strijd bezig tussen behoudsgezinden en modernisten en zijn de invloeden van de Oostenrijker Sitte die de middeleeuwse steden had bestudeerd onmiskenbaar.
3° De Antwerpse situatie: 20 tuinwijken worden in het Interbellum ontwikkeld waarvan slechts 2 waaronder Unitas via een huurderscoöperatieve. Pogingen om via openheid in de bouwblokken tot socialisering te komen (gemeenschapsleven) zijn beperkt gebleven omwille van een lichte verdichting van het bouwblok. Spreker staat stil bij markante architectonische aspecten zoals de ritmering in daken en gevels, de hoekpanden, de vorm van de straten.

Voor een Engelstalige versie van zijn volledige uiteenzetting, ook gehouden voor het Docomomo-congres in Mexico, klik hier.

I.D.