Arbeidsmigranten in de 16de eeuw: wie waren ze, wat deden ze, en... hoe kwamen ze?

Jan De Meester
6 april 2010

Volgens de bevolkingscijfers moeten er een massa migranten geweest zijn
in Antwerpen. Spreker gebruikte hoofdzakelijk de poortersboeken om een classificatie
van de beroepen te maken en de economische structuur te bepalen. Hij
vond overwegend ambachtslieden die volgens de ordonnanties poorter moesten
zijn.
De vraagstelling werd als volgt geformuleerd en ontleed:
1. Waar: herkomstplaatsen (van buiten Antwerpen)
2. Wie: beroepsanalyse i.v.m. migratie
3. Hoe: kettingmigratie en netwerkmigratie
Besluit : De poortersboeken zijn een belangrijke bron van informatie.
In combinatie met andere bronnen kunnen zij gebruikt worden om na te
gaan welke beslissingen de Antwerpse overheid genomen heeft betreffende
migratie.

I.D.