150 jaar Brialmont in Antwerpen: een balans

Piet Lombaerde
5 januari 2010

 

Spreker behandelde vier items:
1. Waarom herdenking 150 jaar Brialmont in 2009? Dit blijkt niet correct te zijn. in 1859  is er enkel de wet die Antwerpen voorziet als Nationaal Reduit. De eerste steenlegging was pas in 1860.
2. Hoe moeten we die Brialmontvestingen in de geschiedenis van de vestingbouw inpassen? Kern is dat men is afgestapt van de plannen van Wellington die Frankrijk als agressor zag en een hele reeks vestingsteden uit wilde bouwen. Men beperkt in de tweede helft van de negentiende eeuw het aantal vestingsteden tot Antwerpen, Luik en Dendermonde. Dit moet vooral begrepen worden als reactie van minister Chazal na een potentiële inval vanuit Frankrijk in 1848. Het concept van een reduit wordt ook toegepast in Frankrijk met Parijs als voorbeeld. Antwerpen wordt het tweede grootste reduit. In 1906 wordt de tweede fortengordel afgewerkt.
3. Wat als de militaire functie teloor ging? Voor de stedenbouwkundige projecten: zie ons boek 'Van Belle Epoque...'
4. Huidige visie: in 2001 was er een plan van Stramien op vraag van de provincie Antwerpen, maar de gemeenten waren niet geïnteresseerd en wilden hun eigen ding blijven doen. Er wordt nu een nieuwe poging ondernomen binnen het structuurplan, waarbij er per gemeente meerdere plannen worden gemaakt.

I.D.