Publiekslezing: De archeologische resten van de Spaanse omwalling. Een monumentaal verleden terug zichtbaar

Karen Minsaer
24 oktober 2009

 

Deze publiekslezing ging door in het Felixarchief.

Stadsarchivaris Inge Schoups opende als gastvrouw deze activiteit, verwijzende naar de tentoonstelling over de Spaanse omwalling in het Felixarchief.

Voorzitter Luc Duerloo stelde het Genootschap voor en leidde de spreekster in.

Karen Minsaer besprak achtereenvolgens:

  1. Heraanleg van de Leien fase 1 (2002-2006)
  2. De cultuurhistorische waarde van de omwalling
  3. Het behoud van het bastion Keizerspoort
  4. Voorbereiding van de tweede fase
  5. Ontsluiting van de Spaanse omwalling

Spreekster wijst erop dat het belangrijk is dat restanten van deze omwalling erkend worden als een wezenlijk onderdeel van het stedelijk weefsel.

Piet Lombaerde stelde de nieuwe publicatie over de vestingen voor:

P. Lombaerde (ed.), Antwerpen versterkt: de Spaanse omwalling vanaf haar bouw in 1542 tot haar afbraak in 1870, Antwerpen, 2009.

Hij vermeldt dat dit de eerste grondige publicatie over deze versterking is, daar waar de Simon Stevinstichting wel over de Brialmontvestingen heeft gepubliceerd.