Herenigd erfgoed - Antwerpen: museumobjecten, archeologische vondsten en archivalia, verspreid over verschillende stedelijke instellingen, virtueel verbonden in een on-line applicatie

Annemie De Vos
2 juni 2009

 

Het project Herenigd erfgoed – Antwerpen. Museumobjecten, archeologische vondsten en archivalia, verspreid over verschillende stedelijke instellingen, virtueel verbonden in een on-line applicatie is opgestart binnen de dienst Collectiebeleid Behoud en Beheer van de Musea Stad Antwerpen. In mei 2007 is het van start gegaan met projectsubsidies van de Vlaamse Gemeenschap. Het doel van Herenigd erfgoed – Antwerpen is een website te realiseren waarop de bezoeker informatie kan vinden over museale objecten, archeologische vondsten en archivalische documenten die betrekking hebben op een welbepaalde Antwerpse, historische locatie.
Het eerste uitgangspunt van het project zijn de oudheidkundige collecties van het Vleeshuis. Onderzoek toont aan dat heel wat objecten uit die collecties te herleiden zijn tot vaak zeer specifieke locaties in Antwerpen. De in de negentiende eeuw grotendeels verdwenen Burcht geldt als tweede uitgangspunt. Meer dan 200 objecten in het beheer van het museum Vleeshuis kunnen gekoppeld worden aan een meer of minder specifieke locatie binnen die oudste stadskern van Antwerpen. Vondsten, iconografische en archivalische documenten met een gemeenschappelijke geografische herkomst worden hieraan gekoppeld door een rechtstreekse link naar de databases van het Felixarchief, de dienst Archeologie van Stad Antwerpen en het Museum Plantin-Moretus|Prentenkabinet.
De geografische situering op het grondplan wordt aangevuld met historische informatie zonder een volledige geschiedschrijving van de Burcht te geven. Het is de bedoeling om de gebruiker van gegevens en links te voorzien waarmee hij zelf verder onderzoek kan aanvatten om een historische context te reconstrueren. 
Herenigd erfgoed – Antwerpen wil onderzoek genereren. Daarom werden samenwerkingsakkoorden aangegaan met verschillende onderzoeksinstellingen, zoals de Artesishogeschool, de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven en onafhankelijke vorsers. De onderzoeksresultaten vinden in de webapplicatie eveneens een forum. Via een rechtstreekse link worden afzonderlijke onderzoeksthema’s gekoppeld, zoals de resultaten van het huizenonderzoek (P. Maclot), een 3D-impressie (Artesishogeschool) en het bouwhistorisch onderzoek van de Sint-Walburgiskerk (KU Leuven).

Herenigd erfgoed – Antwerpen biedt de bezoeker daarnaast een chronologisch geordende database met alle stadsplattegronden die bewaard worden in het Museum Plantin-Moretus|Prentenkabinet en het Felixarchief. Tenslotte toont een artistieke 3D-impressie, gebaseerd op een historische kaart, hoe de Burcht, haar omwalling en haar gebouwen er rond 1740 uitzagen.