Arbeidsverdeling naar sekse: de gegenderde Antwerpse arbeidsmarkten in de vroegmoderne periode, met het uitgewerkte voorbeeld van de kleinhandel

Laura Van Aert
4 maart 2008

Klik hier voor de PowerPointpresentatie van deze lezing.