Spulletjes en hun betekenis in een commerciële metropool: Antwerpenaren en hun materiële cultuur in de zestiende eeuw

Carolien De Staelen
2 oktober 2007

 

Er wordt, op basis van de lectuur van volledige boedelinventarissen (notariaat en kathedraalarchief) vastgesteld dat er wel degelijk een welvarende middenklasse was die een steeds uitgebreidere materiële cultuur kende. Ook kamers worden meer beschreven in het kader van een functie, eerder dan vanuit hun positie in het huis, wat wijst op grotere differentiatie.

I.D.

Proefschrift: Spulletjes en hun betekenis in een commerciële metropool: Antwerpenaren en hun materiële cultuur in de zestiende eeuw