Pestbeleid en bestuurlijke consolidatie in Antwerpen tijdens de vijftiende en de zestiende eeuw

Wannes Dupont
5 juni 2007

 

Dienaangaande verscheen: "'Sie eens 't verzwakte volk': de bestrijding van pest in Antwerpen tijdens de vijftiende en de zestiende eeuw", in: Stadsgeschiedenis, jg. 2 (2007), nr. 2, pp. 85-104.