Spinrag op het Schoon Verdiep: familiebanden en hun impact op de Antwerpse politiek in de 16de eeuw

Koen Wouters
6 juni 2006

 

Tijdens deze lezing werd, op basis van een specifiek genealogisch programma, aangetoond hoe zowel de oude patriciërsgeslachten als homines novi hun carrière binnen de magistratuur door een uitgekiende huwelijkspolitiek konden opbouwen en consolideren (ID).
Zie verder de lezing van 4 oktober 2005.