Recent stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen

Tim Bellens en An Van den Bremt
7 maart 2006

 

Na een voorstelling van de werking van de stadsarcheologische dienst worden enkele recente opgravingen besproken:

Wilgehoeve Ekeren: Gallo-Romeinse potstalhoeven en waterputten en vondsten uit de Late Bronstijd en de Vroege IJzertijd;
Project Jordaenskaai/Burchtgracht: middeleeuwse burchtmuur;
Voormalig Allerheiligenklooster (Augustijnen) en St. Augustinuskerk (muziekcentrum Amuze): kloostergraven 17de en 18de eeuw, Romeinse grafurne, restanten majolicaproductie uit de 16de eeuw;
Oosters Huis (MAS): quasi intacte kelder met resten fundamenten graansilo’s uit de 19de eeuw.

I.D.