Alfons Hertogs, liberaal burgemeester van Antwerpen (1906-1908) ... tegen de zin van zijn Partijgenoten

Lode Hancké
3 januari 2006

 

Hertogs volgde op 30/07/1906 Van Rijswijck op die wegens ziekte ontslag had moeten nemen. Hij kwam uit een ondernemersfamilie die meer en meer in de bouwsector actief was. Spreker schetst de sociaal-politieke achtergrond: de democratische doorbraak die Van Rijswijck aan de macht had gebracht die echter niet doorzet omdat de ideeën van de Verlichting meer en meer onder druk staan van toenemend nationalisme en het kolonialisme. Een vierhonderdtal ondernemers in Antwerpen wordt door hun investeringen in tientallen koloniale ondernemingen schatrijk en hierdoor wordt de sociale kloof verdiept. De loopbaan van Hertogs bevat o.m.: kolonel van de burgerwacht, directeur-generaal en ondervoorzitter van de Wereldtentoonstelling van 1894, actief in de Kamer van Koophandel en in het bijzonder in de afdeling bouw. In 1887 was hij gemeenteraadslid en hij werd later schepen tot 1895.

Wist zich, o.m. door goede contacten met eerste minister De Trooz aanvaardbaar te maken bij de katholieken. Werd daardoor burgemeester, daar waar zijn partij schepen Victor Desguin liever als burgemeester zag. Ondervond tijdens zijn korte bewind heel scherp de tegenstellingen binnen de liberale partij rond:
1° 1908: het niet plaatsen van een standbeeldje voor Julius de Geyter in het stadspark,
2° Ontslag stadsingenieur Royers,
3° 1907: de grote havenstaking waar hij wilde bemiddelen en partij trok voor de dokwerkers.

I.D.