Afscheid van een tijdschrift, geboorte van een nieuw

4 april 2006

 

Op dinsdag 4 april presenteerden het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis en het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen het boek:
De Antwerpse fortuinen. Kapitaalsaccumulatie, -investering en –rendement te Antwerpen in de 18de eeuw, van dr. Karel Degryse (1950-2004)

Het boek werd uitgegeven als jaargang 2005 van het tijdschrift Bijdragen tot de geschiedenis, en betekende ook het afscheid van het tijdschrift. Aansluitend werd meteen een nieuw tijdschrift boven de doopvont gehouden: Stadsgeschiedenis. Stadsgeschiedenis is een initiatief van het Centrum voor Stadsgeschiedenis van het departement Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Het wordt uitgegeven door Uitgeverij Verloren, Hilversum.
Het gebeuren ging door op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, Aula 004, Rodestraat 14, om 20.00 u.

 Programma:

20.00 u.: Gustaaf Asaert, Inleiding op het boek van Karel Degryse

20.10 u: Hilde Greefs, De relevantie van ‘De Antwerpse fortuinen’ voor actueel onderzoek

Overhandigen boek aan Mevr. Lutgarde Degryse-Pairon door Luc Duerloo

20.30 u: Bert De Munck, De geboorte van een nieuw tijdschrift

20.40 u: Herman Pleij, Stadse manieren

Aansluitend: receptie