Nicolaas Rockox intiem: of de bibliotheek en het liber amicorum van Rockox

Ria Fabri
3 mei 2005

 

Spreekster plaatst deze lezing in het kader van Antwerpen Boekenstad en de tentoonstelling die op dat ogenblik liep in het Rockoxhuis.
1° Bespreking van de bibliotheek van Rockox: vaststelling: zeer weinig gegevens, vooral te baseren op aankopen bij drukkerij Plantijn-Moretus maar ook dit is gevaarlijk aangezien hij ook voor vrienden kocht.  Opvallend is het overwicht van historische werken (32%) en godsdienstige werken (25%).  Het geringe aantal humanistische werken en werken klassieke auteurs (8% aankopen) kan verklaard worden door de vele giften die hij kreeg van zijn vriend Justus Lipsius. Nog beperkter waren de aankopen van geografische en juridische werken en werken over plantkunde en wetenschappen, alsook ontspannende literatuur.
2° Bespreking van bibliotheken van tijdgenoten: opvallend: 47% literatuur in Latijn, 25% Nederlandstalig, 20% Franstalig.  Duitse, Italiaanse en Spaanse werken zijn goed voor telkens slechts 2% terwijl Griekse en Hebreeuwse werken het met nog minder moeten stellen.  Basiswerk in iedere bibliotheek is de Bijbel.
3° Liber amicorum: past in een traditie waarbij rondtrekkende studenten bij mekaar een boek vullen met spreuken en tekeningen.  Bij Rockox een werk dat bijna zijn ganse leven overspant.  Merkwaardige lacunes: enkele goede vrienden ontbreken wat doet vermoeden dat er losse pagina’s uit verdwenen zijn.

I.D.
 

Publicatie:

Rockox' huis volgeboekt: de bibliotheek van de Antwerpse burgemeester en kunstverzamelaar Nicolaas Rockox (1560-1640)