Opnieuw in de ban van Mercurius?

Divergerend en paradoxaal ondernemersgedrag in Antwerpen tijdens de eerste decennia van de 19de eeuw

Hilde Greefs
7 september 2004

 

Op  basis van een grondig onderzoek via de patenten, lijsten van de Kamer van Koophandel, bevolkingsregisters enz... was het mogelijk een prosopografisch onderzoek door te voeren naar 234 zakenlieden. Vanwege hun geografische afkomst worden drie groepen onderscheiden:
1° Antwerpenaars: renteniers, vooral actief in de financiële en de dienstensector, als nijveraars vooral actief in de kantoren. Ze steunen hoofdzakelijk op een lokaal netwerk.
2° Andere Belgen: vooral afkomstig uit de handelsas van de 18de eeuw: Oostende-Brugge-Gent-Brussel-Luik.
3° Buitenlanders: een belangrijke groep komt uit het Rijnland en heeft een vooropleiding inzake internationale handel. Hebben verschillende netwerken naargelang hun afkomst en brengen die samen. Richten firma's op waar zonen van verwanten in het buitenland hun opleiding genieten. Zij spelen dan ook het sterkste in op de opportuniteiten veroorzaakt door de heropening van de Schelde.

I.D.

Publicatie:

5 december 1815: Scheldestad krijgt haar schatten terug