De "Voetwassing van de Apostelen" van de Antwerpse kunstschilder Peter Thijs (1624-1677) in de Sint-Peter-en-Pauluskerk in Bribir

... een verzeild geraakte schilderij of een in situ gebleven altaarstuk?

Danielle Maufort
5 oktober 2004

 

Peter Thijs, die onder bescherming stond van de rijkste familie in de Zuidelijke Nederlanden: de familie Roose, verkreeg de bestelling voor dit altaarstuk van Peter Zring (Czerny), banaat van Kroatië rond 1670.

I.D.