Conspicuous consumption en verarming: het prijskaartje van een barokke levensstijl: het huishoudjournaal van een Antwerpse weduwe, Elisabeth Moretus (1664-1675)

Caroline De Staelen
7 december 2004

 

In een eerste deeltje schetst de spreekster de stamboom en familierelaties van E. Moretus, weduwe van Michiel Hugens.  In een tweede deeltje wordt het huishoudjournaal doorgelicht en bekeken in hoeverre er aan conspicuous consumption werd gedaan in contrast met het beeld dat men heeft van de spaarzame rijkelui in de XVIIIde eeuw.

I.D.

Publicatie:
Een venster op de materiële leefwereld van Elisabeth Moretus