Van handelshaven naar industriehaven

De ontwikkelingen van de scheepsbewegingen, de goederenstromen en het ruimtegebruik in de Antwerpse haven (1900-1970)

Reginald Loyen
1 april 2003

 

Een uitgebreide tekst is verschenen in de Genootschapspublicatie "Van Belle Epoque tot Golden Sixties"