Het Mercator-Orteliushuis in de XIXde en de XXste eeuw: reconstructie na destructie?

Ivan Derycke en Johan Veeckman
7 januari 2003

 

Na de Tweede Wereldoorlog werd een moeizaam proces van opeenvolgende restauraties ingezet nadat het Mercator-Orteliuishuis door ‘Les Demeures Historiques de Belgique’ werd aangekocht met het doel het een culturele bestemming te geven. Het, althans op papier, wijzigen van die culturele functie (aardrijkskundig museum, ethnografisch museum) om er dan uiteindelijk diverse stadsdiensten (tijdelijk) onder te brengen, heeft ertoe geleid dat de investeringen van de overheid niet even efficiënt waren en er steeds een strijd tegen verval wegens niet-gebruik van bepaalde delen moest gevoerd worden.  Het valt te hopen dat met de bestemming als stedelijk informatiecentrum monumentenzorg en archeologie het pand zijn definitieve culturele publieksfunctie heeft gekregen zoals bij de verkoop op 15 juli 1950 door ‘Les Demeures’ aan de stad voorzien was.

Publicatie:

Ivan Derycke, Georges Troupin en Johan Veeckman, Het Mercator-Orteliushuis te Antwerpen, in: Brabom, nr. 5, p. 139-226, Antwerpen, 2002.