Dr. Ludo van Bogaert (1897-1989), neuroloog, bibliofiel, kunstverzamelaar en mecenas

Erik Baeck
5 november 2002

 

Ongetwijfeld is Dr. Ludo baron van Bogaert één van de markantste Antwerpse persoonlijkheden uit de 20ste eeuw geweest. Terecht werd hem in 1980 de eerste Humanitasprijs van de Provincie Antwerpen toegekend wegens ‘’zijn belangrijke bijdrage als medicus en wetenschappelijk onderzoeker aan de verbetering van de gezondheidszorg in de Antwerpse regio en aan het tegemoetkomen aan de nood van ontelbare zieken’’. De medische betekenis van Dr. van Bogaert reikt echter verder dan de grenzen van de Provincie Antwerpen.
Als neuroloog en neuropatholoog genoot Dr. van Bogaert wereldvermaardheid door zijn  753 publicaties, zijn ontelbare mededelingen aan Belgische en buitenlandse universiteiten en op internationale congressen, en door zijn opleiding van meer dan 300 binnen- en buitenlandse specialisten aan het Instituut Bunge (opengesteld in  1934) en de Born-Bunge Stichting (opgericht in 1963). Tenslotte was hij medestichter en eerste voorzitter - voor 2 termijnen van 4 jaar -  van de World Federation of Neurology (WFN).
Het levenswerk van Dr. van Bogaert mondde uit in de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) en zijn nagedachtenis blijft ook voortleven in de schenkingen van zijn waardevolle bibliotheek aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I in Brussel en zijn unieke Rik Wouters collectie aan het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen.

 

Bibliografie

E. Baeck, Ludo van Bogaert  (1897-1989), neurologist, bibliophile and patron of the arts, UCB, 2003.
E. Baeck, "Ludo van Bogaert (1897-1989) and the Institute Bunge", in: European Journal of Neurology, 2005, nr. 12, pp. 181-188.
E. Baeck en H. Baeck-Schilders,  "Dr. Ludo van Bogaert en het Instituut Bunge", in: Jaarboek XV (2003-2004), Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, Provincie Antwerpen, 2005, pp. 32-43.
E. Baeck, "Neurologie en Mecenaat: het Bunge-instituut en Ludo van Bogaert", in: Hospitals.be, 2005, vol. 3, pp. 21-24.
E. Baeck, "van Bogaert, Ludo, neuroloog, bibliofiel, kunstverzamelaar en mecenas", in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 17, 2005, pp. 115-120.