Lezingen

Overzicht en samenvattingen van de lezingen vanaf 1998   Iedere spreker is verantwoordelijk voor de door hem aangeboden samenvatting. Het Genootschap kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de op deze pagina aangeboden informatie. Indien wij geen samenvatting ontvingen werd door de webmaster in een aantal gevallen een abstract gemaakt, ondertekend door I.D. Het is de verantwoordelijkheid van de spreker om de gepaste informatie te bezorgen aan de webmaster indien hij diens samenvatting niet correct zou vinden.Voor de geplande lezingen verwijzen we naar de pagina agenda Jaaroverzicht: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020