Categories: algemeen
      Date: jun  5, 2018
     Title: Lezing: Maarten Van Rossem
Lezing door Marie Juliette Marinus op 5 juni 2018 in lokaal R 007 van de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen:
De aanval van Maarten van Rossum op Antwerpen: wat weten we en wat weten we nog niet?

De recente opgravingen van de Spaanse Omwalling zijn een ideale gelegenheid om de aandacht te richten op de rechtstreekse aanleiding voor dit grootse project: de aanval van Maarten van Rossum op Antwerpen in 1542.  Marie Juliette Marinus reconstrueert de gebeurtenissen in dat jaar en geeft een overzicht van de bronnen en verdere onderzoekspistes.  De iconografische traditie van de aanval op Antwerpen verdient bijvoorbeeld een nadere studie, zowel het mysterieuze palmhouten doosje uit het museum Mayer van den Bergh, als het imposante schilderij dat Constantijn Francken bijna 150 jaar later maakte.