Agenda

Activiteiten

 

Als activiteit organiseert de vzw tweemaandelijks een vergadering waarop een (kandidaat) lid een lezing geeft over een zelfgekozen onderwerp met betrekking tot het verleden van Antwerpen. Het gaat hierbij meestal over de resultaten van lopend onderzoek, zodanig dat wat wordt medegedeeld nieuwe gegevens zijn. Behalve de publiekslezingen gaan deze lezingen, tenzij tegenbericht, steeds door om 20 u. op de eerste dinsdag van de maand op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, campus Rodestraat, lokaal R 008. Iedereen die deze pagina gevonden heeft, is welkom!


Gezien de Coronaproblematiek worden de klassieke lezingen tijdelijk vervangen door webinars.

 

Op dinsdag 15 september om 20 u. spreekt onze penningmeester Marc Hendrickx over:
'5 oktober 1494, tussen Galgeveld en Cruyphol'
Anno 1494 is Philips de Schone meerderjarig en houdt hij zijn Plechtige Intrede in Antwerpen. We weten perfect wie erbij was, en waar hij de eed zwoer om de rechten en vrijheden van de burgers te vrijwaren (in het huidige Koning Albertpark, aan een altaar waarvan er een afbeelding bestaat).
Op de Mechelse Steenweg, naar de stad toe, moet hij bij de Molenstraat een boomgaard gezien hebben - uit een akte van 1496 kunnen we zelfs afleiden welke soorten bomen er stonden - en dank zij een recent ontdekte tekening toegeschreven aan Bruegel weten we zelfs precies hoe de gotische St. Jorispoort er uitzag voor dewelke de hertog stond.
Die ging door de poort verder de stad in, maar dankzij Bruegels tekening kennen we nu wel het uitzicht van de Blauwe Toren, evenals de toen veel hogere Huidevetterstoren.
Nog meer noordelijk zijn er de bekende afbeeldingen van de gotische Kipdorppoort en de Rode Poort, maar tot voor kort was er geen goede afbeelding van de Cruypholtoren bekend. Tot een aquarel toegeschreven aan Mostaert en een tekening van de Meester van de Kleine Landschappen plots licht wierpen op deze locaties…

 

Toegang tot dit Webinar:
https://zoom.us/j/92428936633?pwd=bkJpaEUvWFNPTW9OSHQzVTlEcEZXUT09
Meeting ID: 924 2893 6633
Passcode: 913343

 

 

Op dinsdag 27 oktober 2020 om 20 u. geeft stadsarcheoloog Tim Bellens een webinar over het vroegste Antwerpen onder de titel: 'Een archeologische kijk op het ontstaan van Antwerpen‘


De vooravond van 800 jaar stadsrechten vormt een prima gelegenheid om een stand te geven van het onderzoek naar de oorsprong van Antwerpen. Zeventig jaar na de eerste spadesteek in de kelders van het Steen door A.L.J. Van de Walle en de vele spectaculaire ontdekkingen in de Antwerpse burchtzone die erop volgden, staan we heel wat verder met onze kennis over de Antwerpse stadsgenese. Welke zijn de wortels van de handelsstad Antwerpen, waar vinden we de nederzettingen die de metropool voorafgingen? Hoe waren de leefomstandigheden voor de vroegste Antwerpenaren?

Stadsarcheoloog Tim Bellens voerde in het kader van een door de Vlaamse overheid gesubsidieerd project archeologisch syntheseonderzoek uit naar de oorsprong van de stad en schreef hierover een boek: Antwerpen. Een archeologische kijk op het ontstaan van de stad, uitgegeven door Pandora Publishers in 2020. Tijdens een digitaal webinar belicht de auteur de vernieuwde kijk op de Antwerpse stadsgenese.

 

 

Nog in de pijplijn:


Bijzondere activiteit voor leden en niet leden: In het najaar van 2020 bezoeken wij om 14 u. de Portugese synagoge van de Hoveniersstraat 31. Leden en hun partners betalen 5 euro per persoon, niet leden 10 euro. Inschrijven via een mail naar i.derycke@skynet.be
Betalen via ons rekeningnummer: IBAN BE66 1030 3937 9543; BIC NICABEBB.