Agenda

Activiteiten

 

Als activiteit organiseert de vzw tweemaandelijks een vergadering waarop een (kandidaat) lid een lezing geeft over een zelfgekozen onderwerp met betrekking tot het verleden van Antwerpen. Het gaat hierbij meestal over de resultaten van lopend onderzoek, zodanig dat wat wordt medegedeeld nieuwe gegevens zijn. Behalve de publiekslezingen gaan deze lezingen, tenzij tegenbericht, steeds door om 20 u. op de eerste dinsdag van de maand op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, campus Rodestraat, lokaal R 007. Iedereen die deze pagina gevonden heeft, is welkom!

 


Zaterdag 13 oktober 2018 om 10.30 u.: Felixarchief: Publiekslezing en voorstelling HistoriANT 2018. Prof. dr. Guido Marnef (Universiteit Antwerpen): De Calvinistische Republiek in Antwerpen (1577-1585): scharnierperiode in de geschiedenis van Antwerpen en de Nederlanden.


In de periode van de zogenaamde Calvinistische Republiek groeide Antwerpen uit tot de virtuele hoofdstad van de Opstand tegen Spanje en tot een centrum van protestantisme in de Nederlanden en Europa. De calvinistische kerk wist naast een Nederlandstalige ook een Franstalige en een Engelse en Italiaanse kerk uit te bouwen en droeg daarmee bij tot de creatie van een internationale calvinistische beweging. Die sterke internationale oriëntatie geldt ook voor de lutherse kerk. Voor de katholieke kerk braken daarentegen moeilijke jaren aan maar tegelijkertijd werd de uitgesproken contrareformatorische actie die na 1585 op gang kwam in ballingschap voorbereid. We besteden ook aandacht aan het sociale beleid van de nieuwe calvinistische machthebbers en proberen een antwoord te brengen op de vraag hoe een calvinistische minderheid er in slaagde om de stad te domineren.

De toegang is gratis, graag inschrijven via stadsarchief@stad.antwerpen.be

 

Dinsdag 6 november 2018: Ludo Stynen:‘Geprezen en verguisd, vergeten en aarzelend weer opgevist. Zwanenzang en Nachleben van Pol de Mont'.


De dichter, folklorist, leraar, politicus, kunsthistoricus, conservator, redenaar Pol de Mont, vóór de Eerste Wereldoorlog één van de absolute boegbeelden van de Vlaamse Beweging, hield zich tijdens de oorlog bijzonder op de vlakte, maar werd daarna toch tot ontslag gedwongen. Zijn uitgesproken belgicisme had op dat moment wel plaats gemaakt voor de overtuiging dat een bestuurlijke scheiding de enige oplossing was voor de Vlaamse kwestie. Hij werd nog hoofdredacteur van het Antwerpse Vlaams-nationalistische dagblad De Schelde, maar zijn gezag in de Vlaamse Beweging was hij grotendeels kwijt. Na zijn overlijden werd hij opvallend snel vergeten. De al jaren toenemende controverse rond zijn optreden is daarvoor slechts een deel van de verklaring.