Agenda

Activiteiten

 

Als activiteit organiseert de vzw tweemaandelijks een vergadering waarop een (kandidaat) lid een lezing geeft over een zelfgekozen onderwerp met betrekking tot het verleden van Antwerpen. Het gaat hierbij meestal over de resultaten van lopend onderzoek, zodanig dat wat wordt medegedeeld nieuwe gegevens zijn. Behalve de publiekslezingen gaan deze lezingen, tenzij tegenbericht, steeds door om 20 u. op de eerste dinsdag van de maand op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, campus Rodestraat, lokaal R 008. Iedereen die deze pagina gevonden heeft, is welkom!

 

 

De eerstvolgende vergadering van het Genootschap met lezing gaat door op dinsdag 3 maart 2020. Spreker is ons medelid Jan Muylle: ' Het aangename buitenleven in het Leikwartier ca. 1550-1585'
Gilbert van Schoonbeke kocht in 1547 het uitgestrekte landgoed Ter Beke ten zuiden van de stad. Hij verkavelde dit goed, een grootschalige ingreep die uniek was in zijn soort. Op de percelen van de nieuwe residentiële wijk bouwden de kopers speelhoven, sommige eerder bescheiden van aard, andere luxueus van opzet. De nieuw aangelegde dreven werden omzoomd met eiken en lindebomen. De Lange Lei of de Markgravelei schonk de naam aan deze omgeving: het Leikwartier. In 1584 werden de woningen neergehaald, omdat ze binnen het schootsveld van de citadel lagen. Ook de bomen gingen tegen de vlakte.
In deze lezing schetst Jan Muylle een weliswaar fragmentarisch, maar toch coherent beeld van het aangename leven in het Leikwartier. Eerst worden de belangrijkste hoven en hun eigenaars gelocaliseerd. Vervolgens worden hun activiteiten en bekommernissen omschreven. Deze kunnen worden gebundeld rond de thema’s wandelen en converseren, sport en spel, kunst en cultuur. De schaarse gegevens leren dat de belangrijkste eigenaars behoorden tot een sociale groep met gemeenschappelijke financieel-zakelijke en familiale belangen. Zij koesterden gelijklopende sociale en culturele ambities. In dit netwerk circuleerden schilderijen van o.a. Pieter Bruegel.

Op dinsdag 5 mei 2020 spreekt onze penningmeester Marc Hendrickx over:
'5 oktober 1494, tussen Galgeveld en Cruyphol'
Anno 1494 is Philips de Schone meerderjarig en houdt hij zijn Plechtige Intrede in Antwerpen. We weten perfect wie erbij was, en waar hij de eed zwoer om de rechten en vrijheden van de burgers te vrijwaren (in het huidige Koning Albertpark, aan een altaar waarvan er een afbeelding bestaat).
Op de Mechelse Steenweg, naar de stad toe, moet hij bij de Molenstraat een boomgaard gezien hebben - uit een akte van 1496 kunnen we zelfs afleiden welke soorten bomen er stonden - en dank zij een recent ontdekte tekening toegeschreven aan Bruegel weten we zelfs precies hoe de gotische St. Jorispoort er uitzag voor dewelke de hertog stond.
Die ging door de poort verder de stad in, maar dankzij Bruegels tekening kennen we nu wel het uitzicht van de Blauwe Toren, evenals de toen veel hogere Huidevetterstoren.
Nog meer noordelijk zijn er de bekende afbeeldingen van de gotische Kipdorppoort en de Rode Poort, maar tot voor kort was er geen goede afbeelding van de Cruypholtoren bekend. Tot een aquarel toegeschreven aan Mostaert en een tekening van de Meester van de Kleine Landschappen plots licht wierpen op deze locaties…