Agenda

Activiteiten

 

Als activiteit organiseert de vzw tweemaandelijks een vergadering waarop een (kandidaat) lid een lezing geeft over een zelfgekozen onderwerp met betrekking tot het verleden van Antwerpen. Het gaat hierbij meestal over de resultaten van lopend onderzoek, zodanig dat wat wordt medegedeeld nieuwe gegevens zijn. Behalve de publiekslezingen gaan deze lezingen, tenzij tegenbericht, steeds door om 20 u. op de eerste dinsdag van de maand op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, campus Rodestraat, lokaal R 007. Iedereen die deze pagina gevonden heeft, is welkom!

In 2017 zijn er geen lezingen meer, maar we hebben wel nog volgende activiteit gepland:

 

Zaterdag 11 november om 14 u. Begeleide rondleiding in het Ziekenhuismuseum Stuivenberg met bezoek aan de tentoonstelling over de geschiedenis van de nierdialyse, o.l.v. medisch historicus Vincent Van Roy

Van aderlating tot dialyse


Het is in 2017 precies 50 jaar geleden dat in het Stuivenberg Ziekenhuis de eerste hemodialyse plaats vond.
Sedertdien werden duizenden patiënten met terminaal nier-lijden met deze levensreddende behandelingstechniek geholpen. De afvalstoffen in het lichaam van de zieke worden hierbij door middel van een ‘kunstnier’ verwijderd.
Het heeft echter eeuwen geduurd vooraleer deze therapie mogelijk is geworden. In deze tentoonstelling wordt de evolutie getoond van de wetenschap van deze nieraandoeningen, de zogenaamde nefrologie.
In de Oudheid waren nierziekten onbekend en weet men ‘waterzucht’ aan afwijkingen van de lever.
In de Late Middeleeuwen en Renaissance kon door toegenomen kennis van de structuur en functie van de nieren vastgesteld worden dat afwijkingen van de nieren aan de basis konden liggen van ziekteverschijnselen en zelfs overlijden.
Vanaf de 18de eeuw werd uitgebreid onderzoek gedaan naar nierafwijkingen bij autopsie. In de 19de eeuw werden bepalingen van bepaalde stoffen in urine en bloed mogelijk, waardoor de correlatie van nierziekten met waterzucht en uremie duidelijk werd.
Oorzakelijke behandeling van nierziekten als tuberculose, kanker, polycystose en dergelijke werden mogelijk, hetzij met dieet en medicaties, hetzij met operaties, die nu onder narcose konden worden uitgevoerd.
De doorbraak in de 20ste eeuw werd, zoals vermeld, gerealiseerd door de kunstnier, die het mogelijk maakt de functie van de nier over te nemen, en de patiënt hierdoor in staat stelt middels hemo- of peritoneale dialyse te overleven.
De ultieme stap werd in de late 20ste eeuw gezet door de niertransplantatie, met andere woorden het inplanten van een functionele nier van een overledene of een levend familielid bij de terminaal zieke nierpatiënt.
De tentoonstelling illustreert deze boeiende evolutie van de behandeling van nierziekten door de eeuwen heen.


Het bezoek is gratis voor de leden van het Genootschap. Niet leden betalen 10 euro.
Inschrijven is verplicht tegen uiterlijk zondag 5 november door een mailtje te sturen naar de secretaris van het Genootschap: i.derycke@skynet.be

Niet leden betalen meteen op het rekeningnummer van het Genootschap
IBAN: BE66 1030 3937 9543; BIC:  NICABEBB met vermelding 'Nierdialyse'


Afspraak om 14 u. stipt aan de oude centrale ingang van het ziekenhuis ZNA Stuivenberg in de Lange Beeldekensstraat.
Het einde is voorzien rond 16.30 u.