Agenda

Activiteiten

 

Als activiteit organiseert de vzw tweemaandelijks een vergadering waarop een (kandidaat) lid een lezing geeft over een zelfgekozen onderwerp met betrekking tot het verleden van Antwerpen. Het gaat hierbij meestal over de resultaten van lopend onderzoek, zodanig dat wat wordt medegedeeld nieuwe gegevens zijn. Behalve de publiekslezingen gaan deze lezingen, tenzij tegenbericht, steeds door om 20 u. op de eerste dinsdag van de maand op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, campus Rodestraat, lokaal R 007. Iedereen die deze pagina gevonden heeft, is welkom!

 

Dinsdag 15 januari 2019 om 20 u. Nieuwjaarsgebeuren in het districtshuis van Borgerhout, exclusief voor de betalende leden 2018 of/en 2019. Met rondleiding en drink.

 

Dinsdag 5 maart 2019: John Everaert, Een “zoete nachtmerrie“: uitbatingsproblemen van een Antwerpse suikerplantage in Brazilië (1548-1615)

De alsmaar duurdere suiker uit de Atlantische eilanden (Madeira, La Palma) dreef Erasmus Schetz naar het onontgonnen Brazilië. Eerst in associatie met Lisbonese partners verwierf hij een piloot-plantage in de baai van Sâo Vicente. Maar dit riskante delocalisatie-initiatief avant-la-lettre  leed voortdurend onder overzees wanbeheer, financierstekort, piraterij en mislukte overname. Niettemin bleef de suikermolen - bekend als  Engenho dos Erasmos -  operationeel,  wellicht ook na een verwoestende Hollandse raid. 
Opmerking: deze lezing sluit aan op de algemene statutaire vergadering voor de werkende leden.

Dindag 7 mei 2019: Ingrid Schepens: 'Tegenstrijdige straatgebruiken in de heerlijkheid het Kiel tijdens de achttiende eeuw: de beginnende transformatie van de weg als commons naar publieke ruimte.

Met het oog op een verhoogde connectiviteit tussen de Zuidelijke Nederlandse steden werd tijdens de eeuw van de Verlichting een netwerk van steenwegen aangelegd. Als Antwerpse stadsbuitenij ontsnapte ook het Kiel hier niet aan: tijdens de jaren 1763-1765 gingen de steenwegen naar Hoboken en naar Boom intrinsiek deel uitmaken van het Kielse stratenplan. In deze lezing wordt dieper ingegaan hoe deze nieuwe verkeersinfrastructuur het gewoonterechtelijk stratenbeheer van de middeleeuwen en de nieuwe tijd beïnvloedde. Speciale aandacht wordt hierbij besteed aan het krachtenveld afspelend tegen een achtergrond van voortschrijdende staatsvorming tussen het nationaal landsbestuur enerzijds en de inwoners van het Kiel anderzijds, die beiden een verschillende functionaliteit van de straat vooropstelden.