Agenda

Activiteiten

 

Als activiteit organiseert de vzw tweemaandelijks een vergadering waarop een (kandidaat) lid een lezing geeft over een zelfgekozen onderwerp met betrekking tot het verleden van Antwerpen. Het gaat hierbij meestal over de resultaten van lopend onderzoek, zodanig dat wat wordt medegedeeld nieuwe gegevens zijn. Behalve de publiekslezingen gaan deze lezingen, tenzij tegenbericht, steeds door om 20 u. op de eerste dinsdag van de maand op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, campus Rodestraat, lokaal R 007. Iedereen die deze pagina gevonden heeft, is welkom!


 

Dinsdag 3 september 2019: Bruno Comer: 'De redding van Antwerpse diamanten in mei '40'

In mei 1940 vluchtte diamantbankier Paul Timbal met een fortuin aan diamanten in de koffer van zijn auto uit de Pelikaanstraat. Na een turbulente tocht van zes weken kwam hij op 23 juni in Londen aan.
Over zijn belevenissen heeft hij in 1943 een verslag geschreven dat de basis vormt voor deze voordracht.
Timbal beschrijft de verwarring en de vertwijfeling van die weken, de vele problemen waar hij mee te kampen heeft en biedt nieuwe informatie over een periode waarover hooggeplaatsten liever zwijgen omdat iedereen op dat ogenblik dacht dat de Duitsers voor decennia lang het overwicht in Europa bemachtigd hadden. Niet voor niets spreekt de Belgische minister Paul Henri Spaak over ‘Le temps des erreurs’.
Paul Timbal echter vertelt honderduit: hij heeft immers de Antwerpse diamanten uit Duitse handen weten te houden en daar kan hij fier op zijn. Meer nog, het blijkt dat zijn verhaal een inspiratiebron geweest is voor Ian Fleming, de schrijver van de James Bond verhalen. ‘Diamonds for ever…’ gaat over het steentje uit de Pelikaanstraat….
Op een bevattelijke manier gaat de spreker in op dit authentieke oorlogsverhaal.

 

Zaterdag 12 oktober 2019 om 10.30 u.: Publiekslezing en voorstelling HistoriANT in het Felixarchief. Gastspreker is Koen Paelinckx die zal spreken over 75 jaar V-bommen op Antwerpen.

 

Dinsdag 5 november 2019: Thomas Verbruggen (Universiteit Antwerpen): Van Istanbul naar Antwerpen. De migratiebeweging van Ottomaanse Sefardim naar de Scheldestad, 1880-1920

In de Hoveniersstraat, in het midden van de Antwerpse diamantwijk, staat een neo-Romaans gebouw uit 1913 nogal onwennig tussen de naoorlogse grijze kantoorgebouwen, winkels en ateliers. Dit gebouw wordt tegenwoordig de ‘Synagoge van de Portugese ritus’ genoemd. De opdrachtgevers voor het bouwen van deze synagoge waren Sefardische families die vanuit Istanbul naar Antwerpen gemigreerd waren. Onder hen waren zowel belangrijke spilfiguren uit de internationale diamanthandel als leurders die de Antwerpse herbergen afgingen om snoepgoed en goedkope juwelen te verkopen. In deze lezing wordt gefocust op hun vestiging in de Scheldestad en op de impact van de Eerste Wereldoorlog op de identiteit en samenstelling van deze gemeenschap.