Agenda

Activiteiten

 

Als activiteit organiseert de vzw tweemaandelijks een vergadering waarop een (kandidaat) lid een lezing geeft over een zelfgekozen onderwerp met betrekking tot het verleden van Antwerpen. Het gaat hierbij meestal over de resultaten van lopend onderzoek, zodanig dat wat wordt medegedeeld nieuwe gegevens zijn. Behalve de publiekslezingen gaan deze lezingen, tenzij tegenbericht, steeds door om 20 u. op de eerste dinsdag van de maand op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, campus Rodestraat, lokaal R 007. Iedereen die deze pagina gevonden heeft, is welkom!

 

Dinsdag 6 november 2018: Ludo Stynen:‘Geprezen en verguisd, vergeten en aarzelend weer opgevist. Zwanenzang en Nachleben van Pol de Mont'.

De dichter, folklorist, leraar, politicus, kunsthistoricus, conservator, redenaar Pol de Mont, vóór de Eerste Wereldoorlog één van de absolute boegbeelden van de Vlaamse Beweging, hield zich tijdens de oorlog bijzonder op de vlakte, maar werd daarna toch tot ontslag gedwongen. Zijn uitgesproken belgicisme had op dat moment wel plaats gemaakt voor de overtuiging dat een bestuurlijke scheiding de enige oplossing was voor de Vlaamse kwestie. Hij werd nog hoofdredacteur van het Antwerpse Vlaams-nationalistische dagblad De Schelde, maar zijn gezag in de Vlaamse Beweging was hij grotendeels kwijt. Na zijn overlijden werd hij opvallend snel vergeten. De al jaren toenemende controverse rond zijn optreden is daarvoor slechts een deel van de verklaring.

 

Dinsdag 5 maart 2019: John Everaert, over de Braziliaanse suikerontginningen van Erasmus Schetz. Meer details volgen weldra!

 

Dindag 7 mei 2019: Ingrid Schepens: 'Tegenstrijdige straatgebruiken in de heerlijkheid het Kiel tijdens de achttiende eeuw: de beginnende transformatie van de weg als commons naar publieke ruimte.

Met het oog op een verhoogde connectiviteit tussen de Zuidelijke Nederlandse steden werd tijdens de eeuw van de Verlichting een netwerk van steenwegen aangelegd. Als Antwerpse stadsbuitenij ontsnapte ook het Kiel hier niet aan: tijdens de jaren 1763-1765 gingen de steenwegen naar Hoboken en naar Boom intrinsiek deel uitmaken van het Kielse stratenplan. In deze lezing wordt dieper ingegaan hoe deze nieuwe verkeersinfrastructuur het gewoonterechtelijk stratenbeheer van de middeleeuwen en de nieuwe tijd beïnvloedde. Speciale aandacht wordt hierbij besteed aan het krachtenveld afspelend tegen een achtergrond van voortschrijdende staatsvorming tussen het nationaal landsbestuur enerzijds en de inwoners van het Kiel anderzijds, die beiden een verschillende functionaliteit van de straat vooropstelden.