Agenda

Activiteiten

 

Als activiteit organiseert de vzw tweemaandelijks een vergadering waarop een (kandidaat) lid een lezing geeft over een zelfgekozen onderwerp met betrekking tot het verleden van Antwerpen. Het gaat hierbij meestal over de resultaten van lopend onderzoek, zodanig dat wat wordt medegedeeld nieuwe gegevens zijn. Behalve de publiekslezingen gaan deze lezingen, tenzij tegenbericht, steeds door om 20 u. op de eerste dinsdag van de maand op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, campus Rodestraat, lokaal R 008. Iedereen die deze pagina gevonden heeft, is welkom!


Gezien de Coronaproblematiek worden de klassieke lezingen tijdelijk vervangen door webinars.

 

 

Nog in de pijplijn:


Bijzondere activiteit voor leden en niet leden: In het najaar van 2020 bezoeken wij om 14 u. de Portugese synagoge van de Hoveniersstraat 31. Leden en hun partners betalen 5 euro per persoon, niet leden 10 euro. Inschrijven via een mail naar i.derycke@skynet.be
Betalen via ons rekeningnummer: IBAN BE66 1030 3937 9543; BIC NICABEBB.
In het najaar van 2020 spreekt onze penningmeester Marc Hendrickx over:
'5 oktober 1494, tussen Galgeveld en Cruyphol'
Anno 1494 is Philips de Schone meerderjarig en houdt hij zijn Plechtige Intrede in Antwerpen. We weten perfect wie erbij was, en waar hij de eed zwoer om de rechten en vrijheden van de burgers te vrijwaren (in het huidige Koning Albertpark, aan een altaar waarvan er een afbeelding bestaat).
Op de Mechelse Steenweg, naar de stad toe, moet hij bij de Molenstraat een boomgaard gezien hebben - uit een akte van 1496 kunnen we zelfs afleiden welke soorten bomen er stonden - en dank zij een recent ontdekte tekening toegeschreven aan Bruegel weten we zelfs precies hoe de gotische St. Jorispoort er uitzag voor dewelke de hertog stond.
Die ging door de poort verder de stad in, maar dankzij Bruegels tekening kennen we nu wel het uitzicht van de Blauwe Toren, evenals de toen veel hogere Huidevetterstoren.
Nog meer noordelijk zijn er de bekende afbeeldingen van de gotische Kipdorppoort en de Rode Poort, maar tot voor kort was er geen goede afbeelding van de Cruypholtoren bekend. Tot een aquarel toegeschreven aan Mostaert en een tekening van de Meester van de Kleine Landschappen plots licht wierpen op deze locaties…