Agenda

Activiteiten

 

Als activiteit organiseert de vzw tweemaandelijks een vergadering waarop een (kandidaat) lid een lezing geeft over een zelfgekozen onderwerp met betrekking tot het verleden van Antwerpen. Het gaat hierbij meestal over de resultaten van lopend onderzoek, zodanig dat wat wordt medegedeeld nieuwe gegevens zijn. Behalve de publiekslezingen gaan deze lezingen, tenzij tegenbericht, steeds door om 20 u. op de eerste dinsdag van de maand op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, campus Rodestraat, lokaal R 008. Iedereen die deze pagina gevonden heeft, is welkom!


Dinsdag 5 november 2019: Thomas Verbruggen (Universiteit Antwerpen): Van Istanbul naar Antwerpen. De migratiebeweging van Ottomaanse Sefardim naar de Scheldestad, 1880-1920

In de Hoveniersstraat, in het midden van de Antwerpse diamantwijk, staat een neo-Romaans gebouw uit 1913 nogal onwennig tussen de naoorlogse grijze kantoorgebouwen, winkels en ateliers. Dit gebouw wordt tegenwoordig de ‘Synagoge van de Portugese ritus’ genoemd. De opdrachtgevers voor het bouwen van deze synagoge waren Sefardische families die vanuit Istanbul naar Antwerpen gemigreerd waren. Onder hen waren zowel belangrijke spilfiguren uit de internationale diamanthandel als leurders die de Antwerpse herbergen afgingen om snoepgoed en goedkope juwelen te verkopen. In deze lezing wordt gefocust op hun vestiging in de Scheldestad en op de impact van de Eerste Wereldoorlog op de identiteit en samenstelling van deze gemeenschap.